Vervoer uw vracht over het water. Want kiest u voor vervoer over water, dan kiest u de juiste weg. Daar is nog ruimte genoeg. En de binnenvaart is ook nog eens de milieuvriendelijkste vorm van vervoer. Echt waar!
Home » Aan de reis

Aan de reis

 

 

Laden is een vast onderdeel en het begint met een schoon laadruim. Na inspectie worden de luiken open gelegd, zodat de laadinstalatie aan de wal het gehele ruim kan volmaken met de lading. Als het schip dan de afgesproken hoeveelheid geladen heeft, worden de documenten in orde gemaakt en de reis aanvaard. In de regel wordt er dan al naar de klant (ontvanger van de lading) gebeld, zodat er afgestemd kan worden wanneer het schip er zal zijn en wanneer daar vervolgens zal worden gaan gelost. 

 

 

Het laden van Sojaschroot.(veevoer)

 

 

Dan wordt er gevaren en via allerlei vaarwegen passeert de Myos op haar reis naast mooie omgevingen ook diverse kunstwerken zoals sluizen, bruggen of bijvoorbeeld een stuw.

Hierondergetoonde stuw is een onderdeel van 3 stuw- en sluizencomplexen op de Nederrijn. Opvaardig gezien (= vanaf Rotterdam naar Duitsland) heten deze Hagestein, Amerongen en Driel. Deze stuwen worden "geheven" bij een hoge waterstand en kan er door het stuwgat gevaren worden. Bij een lage waterstand daarentegen worden ze gesloten en moet er om het hoogteverschil boven en beneden de complexen te overbruggen gebruik worden gemaakt van een sluis. De 3 complexen vormen een belangrijke functie in de Nederlandse waterhuishouding en zijn van grote invloed op de standen van niet alleen de Nederrijn, maar ook van de Waal en de Gelderse IJssel. 

 

Afvarend door het stuwcomplex van Driel

 

 

Een sluis overbrugt het hoogteverschil tussen twee ongelijke waterniveau's.  Als het schip de sluis invaart word de sluis achter het schip gesloten en wordt de waterstand vervolgens aangepast aan de andere zijde van de sluis. Dit heet niveleren. Als deze dan gelijk is, wordt voor het schip de sluis weer geopend en kan er worden verder gevaren. Het gehele proces van invaren tot en met het uitvaren wordt schutten genoemd.

 

 

De sluis van Eefde. (benedenzijde)

 

 

Op de plaats van bestemming aangekomen wordt er veelal binnen 24 uur begonnen met het lossen van de lading. Dit kan d.m.v. een kraan, maar in voorkomende gevallen wordt er ook gebruik gemaakt van een zogenoemde zuiginstalatie waarbij met een grote buis de lading aan de wal wordt gezogen. Bij het lossen moet het ruim weer schoon worden opgeleverd en komt er iemand in het ruim die de ladingresten weghaald met behulp van een bobcat (klein sjofeltje zie foto) een schep en een bezem. De echte "schoonmaak" van de ruimen wordt door de schipper zelf verzorgd en die doet dit met water en worden de ruimen "uitgewassen".

 

 

Het lossen door een hijskraan met behulp van een bobcat.

 

 

Het uitspuiten van het ruim.

 

 

Ziezo, dat is weer schoon en klaar voor de volgende lading.